Şirketimiz, İntaş-İmfalt Ortaklığı olarak, Aydın Büyükşehir Belediyesi Muhtelif Cadde, Bulvar ve Mahalle Yollarında Alt ve Üst Yapı Yapım İşleri ihalesini kazandı… 15/09/2017

Yazdır